A Vampyre Story w kolejnych krajach
Dodane przez drozda dnia 01.03.2007 13:53
Ujawnione zostały plany wydania gry w kolejnych krajach starego kontynentu. A Vampyre Story pojawi się na pewno, poza Niemcami (które wydawcę mają od dawna i jest nim Crimson Cow) również we Francji, Wielkiej Brytanii oraz w Krajach Beneluksu. W wyniku umowy z Crimson Cow, pieczę nad tymi wydaniami przejęła francuska firma Focus.