eXperience 112 - poradnik

Dodane przez Przemo dnia 17.10.2010 12:40

UD01

Po zalogowaniu do systemu zyskujemy dostęp do kamer rozmieszczonych na całym statku. Niestety, duża część funkcji jest na daną chwilę niedostępna i będziemy uczyć się ich z biegiem rozgrywki. Naszym oczom ukazuje się leżąca kobieta, której imię, jak się szybko dowiadujemy, to Lea. Nieznajoma prosi nas, abyśmy zalogowali się do systemu. Hasło do niego to EDEHN – to też wpisujemy w okno, które się pojawi.

Wyświetli się panel boczny. Klikamy na zakładkę KAMERY, która pozwala na zainstalowanie różnych funkcji dla kamer rozlokowanych po bazie. Na razie dostępna jest jedynie funkcja OBRÓT. Klikamy na nią i stosujemy się do zaleceń kobiety. Odpowiadamy jej na pytania obracając kamery na TAK lub NIE. Następnie naciskamy na zakładkę MAPA i studiujemy układ pomieszczeń. Białe kwadraciki z czerwonymi kropkami oznaczają kamery, które możemy włączać i wyłączać. Pamiętamy, aby uruchamiać tylko te kamery, które są nam niezbędne w danej chwili. Inaczej będziemy mieli bałagan na pulpicie. Pełną legendę obiektów na mapie obejrzymy na screenie poniżej.

UD02

Znajdujemy się w pomieszczeniu UD01. Włączamy kamerę na korytarzu (UD04), a następnie w pomieszczeniu UD02. Lea poprosi nas o włączenie światła. Wszystkie lampy i inne źródła światła są oznaczone na mapie czerwonym kółkiem w białym okręgu, natomiast przedmioty – czerwonym kropką w białym trójkącie. Możemy także otwierać drzwi klikając na nie LLP. Wychodzimy z UD02,

UD03

Otwieramy drzwi do UD03 i włączamy światło. Lea informuje nas, że to kajuta jej współpracownika Johna. Uruchomiamy terminal znajdujący się na zachodniej ścianie. Dziewczyna instaluje nam tryb noktowizji, który uruchomiamy w panelu bocznym w zakładce KAMERY -> JASNOŚĆ.

Od tej chwili dostępna jest również zakładka ZADANIA. Pojawi się nowy podpunkt. Musimy znaleźć wodorotlenek oksydryny, dzięki któremu Lea będzie mogła oddychać.

Wychodzimy na korytarz i kierujemy dziewczynę do UD05. Próbujemy otworzyć drzwi, jednak coś je blokuje od drugiej strony. Uruchamiamy kamerę za nimi i obracamy. Ktoś trzyma drzwi, aby go odstraszyć włączamy tryb noktowizji.

UD05

Trafiliśmy do Laboratorium Chemiczno – Ekologicznego. Kierujemy się do UD06, w między czasie powinniśmy obejrzeć intrygujący przerywnik filmowy.

UD06 i UD07

Z Pralni kierujemy się do UD07. Włączamy wszystkie światła, a wtedy Lea powinna znaleźć klucz – leży nieopodal boliera.

UD05

Wracamy do UD05 i wąskim korytarzem obok pomieszczenia oznaczonego numerem UD11 na mapie. Uruchamiamy kamerę w nim, a kobieta ujrzy martwego mężczyznę, jak się okazuje – Dr. Zeitfela, oraz kartę magnetyczną. Zdobycie jej jest naszym kolejnym zadaniem.

Kierujemy się do końca korytarza. Do otworzenia drzwi kierujących, do sektorów UD12/UD20 potrzebna jest nam karta magnetyczna. Otwieramy drzwi za plecami Lei, prowadzące do pomieszczenia UD08.

UD08

Kobieta o włos unika wielkiej dziury w podłodze. Włączamy jedyne światło w pokoju, jednak dochodzi do spięcia. Aby poprowadzić towarzyszkę bezpieczną drogą, włączamy po kolei terminale oznaczone na mapie trójkątami, zaś w kamerze tryb noktowizji.

UD09

W UD09 znajduje się gigantyczna roślina. Oglądamy ją dokładnie, poczym wracamy do poprzedniej lokacji.

UD08

Karzemy dziewczynie podejść do zablokowanych drzwi, które prowadzą do pomieszczenia z komorą inhalacyjną w środku. Lea podaje nam dane do swojego konta. Klikamy na panel boczny i w miejscu na górze wpisujemy:

Lea Nichols
Alias: l.nichols
Hasło: eurythmia

Otrzymujemy dostęp do akt osobowych pani doktor. Nie zwracając na jej wywody, możemy poczytać sobie trochę informacji, przechodząc do zakładki pliki. Jak już skończymy, wracamy do folderu głównego pani akt głównych i z wiersza „kod dostępu” powinniśmy znaleźć hasło do zablokowanych drzwi. Klikamy na nie na mapie i wpisujemy 251803.

UD10

Nie namyślając się zbyt długo, od razu karzemy przejść Lei przed drzwi do pomieszczenia UD12.

UD12

Więc tak. Naszym zadaniem jest zdobycie karty magnetycznej z UD11. Niestety, nie możemy tam tak po prostu wejść, gdyż w powietrzu roznosi się wodorotlenek oksydryny, który natychmiast zabiłby główną bohaterkę. Wpierw musimy odblokować dodatkową opcję dla kamery. W tym celu, włączamy światło znajdujące się w lewym górnym rogu pomieszczenia (z widoku mapy). Lea instaluje nam tryb „powiększenie”,. Dzięki któremu będziemy mogli przybliżać i oddalać widok obrazu. Uruchamiamy kamerę obok światła, które przed chwilą włączyliśmy, a następnie kamerę trzymaną przez bohaterkę. Obraz jest zablokowany, więc musimy zalogować się do akt profesora Zeitfela. Jednak nie posiadamy kodu dostępu. Lea sugeruje, że powinno być zanotowane gdzieś w tym pomieszczeniu. Przechodzimy na obraz kamery z lewego rogu ekranu i przyglądamy się tablicy po drugiej stronie. Musimy przybliżyć obraz za pomocą scrolla na myszce. Szybko wypatrzymy, że poszukiwane hasło brzmi MEMORIAM, a także kod dostępu 12345.

A więc w panelu bocznym wpisujemy:

Moche Zeitfel
Alias: m.zeitfel
Hasło: memoriam

W aktach osobowych doktora znajdziemy kod dostępu do robota: 521AG18. Uruchamiamy go i przechodzimy do komory inhalacyjnej. Urządzeniem możemy sterować za pomocą panelu, który widzimy na ekranie lub poprzez klawiaturę numeryczną i spację. Drugi sposób wydaje się być znaczenie łatwiejszy.

Z kamery umieszczonej na robocie raczej niewiele da się zobaczyć, dlatego proponuję uruchomić kamerę ulokowaną wewnątrz komory wraz z trybem noktowizji. Wprowadzamy robota do prosektorium. Staramy się, aby robot stał naprzeciwko karty magnetycznej, poczym w panelu „silnik A” przekręcamy pokrętło o 180 stopni. Następnie klikamy przycisk „Namagnetyzuj wysięgnik” i tym sposobem karta powinna zostać przechwycona przez robota. Możemy sobie ułatwić pracę, uruchamiając kamerę w lewym dolnym rogu pomieszczenia i powiększając obraz na stół. Wycofujemy się robotem do komory inhalacyjnej i do pokoju UD12. Kartę zabiera Lea i przechodzimy do kolejnego sektora.

Laboratorium Doświadczalnej Etologii Porównawczej

UD13

Znajdujemy się na korytarzu, oznaczonym na mapie jako UD13. Otwieramy drzwi do pomieszczenia obok – UD14.

UD14

Czeka na nas kolejny przerywnik filmowy, w którym Lea rozmawia z Loydem. Widać ich stosunki nie układały się zbyt dobrze. Oskarża profesora o czerpanie funduszy od organizacji. Po zakończonej animacji przechodzimy do sali obok. Bohaterka spostrzega tam roślinę, której ruchy przypominają zwierzęcia. Musimy znaleźć jakieś narzędzia do przebadania rośliny. Na razie, wracamy na korytarz.

UD13, UD17 i UD16

Z korytarza prowadzimy dziewczynę do UD17, a następnie otwierając kolejne drzwi i włączają światła – do UD16, gdzie teoretycznie powinien znajdować się wodorotlenek oksydryny. Jednak pomieszczenie jest całkowicie zdewastowane. Zmuszeni będziemy stworzyć roztwór od nowa – to nasze kolejne zadanie.

Wpierw włączamy światło znajdujące się w lewym dolnym rogu pomieszczenia (z widoku mapy), a Lea wyciągnie z sejfu Siarczanoazotan rtęci – to pierwszy składnik. Po zaktualizowaniu zdań obejrzy sejf jeszcze raz, ale wymaga hasła. Zapisze je na tablicy, więc aby je obejrzeć, musimy włączyć kamerę po prawej stronie pomieszczenia i przybliżyć obraz do tablicy. Szybko odczytamy, ze hasło brzmi TYRIADES, a więc

Francois Pierre
Alias: f.pierre
Hasło: TYRIADES

Wchodzimy w zakładkę Pracownicy i akta Pierre’a. Na samym dole odczytujemy hasło do zamrażarki 310005B. Jest to obiekt najwyżej położony w tym pomieszczeniu. Wpisujemy kod i otrzymujemy roztwór, który poprawia nieco zdrowie bohaterki.

Przechodzimy tym razem do poczty profesora Pierre’a i dokładnie ją studiujemy. Dowiadujemy się miedzy innymi, że niejaki Dimitrinko zaszyfrował kod dostępu do plików chronionych Pierre’a, za pomocą Szachownicy Polibiusza. Ciąg współrzędnych wygląda następująco: (3.5), (3.4), (3.1), (5.4), (1.2), (2.4), (4.5), (4.3)

Uruchamiamy zakładkę Pliki, Katalog osobisty, a następnie „Podstawy Kryptologii, Szachownica Polibiusza Blaise de Vignere”

Cała zabawa polega na odszyfrowaniu hasła korzystając z szachownicy 5x5 pól. Każda powyższa współrzędna odpowiada danej literze, a więc:

Wiersz 3, kolumna 5 – P
Wiersz 3, kolumna 4 – O
Wiersz 3, kolumna 1 – L
Wiersz 5, kolumna 4 – Y
Wiersz 1, kolumna 2 – B
Wiersz 2, kolumna 4 – I
Wiersz 4, kolumna 5 – U
Wiersz 4, kolumna 3 – S

Powstałe hasło to POLYBINUS. Opuszczamy pomieszczenie drzwiami od południa i udajemy się na korytarz.

UD13 i UD18

Prowadzimy dziewczynę do pokoju UD18 i oglądamy kolejną wizję. Kiedy się zakończy włączamy światła – Lea zacznie przeszukiwać szafki. Powinna znaleźć klucze oraz mundur z kartą magnetyczną. W trzeciej szafce znajdzie swój pamiętnik. Dostaniemy także hasło do jego elektronicznej wersji. W tym celu logujemy się na konto bohaterki:

Alias: l.nichols
Hasło: EURYTHMIA
Katalog chroniony: ARCANE

Następnie przechodzimy do katalogu Pliki, zakładki „katalog chroniony” i podajemy hasło „ARCANE”. Studiujemy wszystkie zapiski. Zwróć zwłaszcza uwagę na wpis zatytułowany „112”.

UD19 i UD20

Skierujmy się teraz do UD19 oraz UD20. W tym ostatnim pomieszczeniu, Lea odkryje zwłoki Abdullaha, co porządnie nią wstrząśnie. Szybko wracamy na korytarz i udajemy się do sektorów 1P01/1P11, korzystając terminala (czerwonego trójkącika na mapie).

Laboratoria i jadalnia, 1 pokład

1P05

Stoimy przed schodami. Aby uaktywnić pierwszą część musimy wcisnąć strzałkę znajdującą się prawym górnym rogu mapy (screen poniżej). Po wejściu po schodach, Lea od razu zwróci uwagę na ślady kul na szybie. Podchodzimy do drzwi znajdujących się za schodami. Do otwarcia tych u góry potrzebny nam będzie kod dostępu, więc korzystamy z wejścia po lewej.

1P03 i 1P02

Po wejściu, Lea od razu spostrzeże węża. Klikamy na czerwony trójkąt widoczny po lewej, a zacznie ulatywać para, która natychmiast spłoszy ssaka. Klikamy jeszcze raz na trójkąt, aby zablokować dojście pary. Włączając kolejne światła, kierujemy bohaterkę do pokoju 1P01, gdzie odnajdujemy zwłoki kucharza leżące pomiędzy pułkami. Karzemy Lea’i je przeszukać, a znajdziemy książę z przepisami, w której kucharz-spiskowiec przetrzymywał kody dostępu Zapamiętujemy zwłaszcza nazwę ulubionej potrawy - BOUILLABAISSE. Przed wyjściem oglądamy jeszcze zwłoki Tyriady i kierujemy się do pomieszczenia 1P09.

1P09

Wpierw włączamy światło nad stołem. Lea znajdzie list od doktora Melika, a jego streszczenie wprowadzi do komputera. Aby je odczytać, wchodzimy w katalog Pliki, zakładkę „katalog wspólny” i „Streszczenie listu dr. Melika”. Znajdziemy tam m.in. dane do konta naukowca. Natychmiast je wpisujemy.

Alabdah Melik
Alias: a.melik
Hasło: neuroleptic
Katalog chroniony: UYUCVUW

Studiujemy wszystkie pliki naukowca, a zwłaszcza katalog osobisty. Próbujemy wpisać powyższe hasło w katalog chronione, jednak system określa je jako błędne. W poczcie naukowca, odnajdujemy list dotyczący szyfrowania metodą Blaise de Vignere. W wiadomości „Klucz Szyfrowania”, poznasz słowo CESAR, niezbędne do rozwiązania łamigłówki. A więc mamy słowa CESAR oraz UYUCVUW, a pierwsze trzy litery właściwego kodu to SUC.

Przechodzimy teraz w Plik, Katalog osobisty i Podstawy Kryptologii, Blaise de Vigenere. Dokonujemy analizy i otrzymujemy hasło SUCCESS. Kod wpisujemy po zalogowaniu się na konto Melika w plikach chronionych. Wchodzimy w zakładkę „Skoro nie ma nic do ukrycia, to po co się przejmować” i odczytujemy dane innych naukowców:

Alain Mourin
Alias: a.mourin
Hasło: me

Harinanrja Namrik
Alias: h.namrik
Hasło: kim

Nancy Edwards
Alias: n.edwards
Hasło: luxury

1P08

Otwieramy drzwi do pomieszczenia i włączamy światło nad komputerem. Niestety, konsola nie działa. Klikamy na czerwony trójkąt w rogu pomieszczenia. Kiedy próba połączenia skończy się fiaskiem, próbujemy ponownie. Za drugim razem, Lea zobaczy odłączony kabel od konsoli. Próbujemy ponownie uruchomić terminal, jednak potrzebujemy kodu dostępu. Ten powinniśmy znaleźć w aktach dr. Mourino (dane do jego konta znaleźliśmy wcześniej w plikach dr. Melika). Hasło do terminala brzmi 1P08A25. Wpisujemy!

Przeglądamy wszystkie katalogi, szczególnie materiały dźwiękowe. Podczas odsłuchiwania nagrania „taśma 22 Z” poznasz dane do kont dwóch kolejnych naukowców:

Michael Lincoln
Alias: m.lincoln
Hasło: password

Andy Leonard
Alias: a.leonard
Hasło: P38

W katalogu poczta, powinieneś znaleźć kod dostępu do plików chronionych dr. Mourina – hasło brzmi ETHOLOGY.

Przechodzimy do sektora 1P/2P/CT, naciskając na czerwony trójkąt w północnej części korytarza.

1P07

Zewnętrzny pokład

Po raz pierwszy mamy okazję zaczerpnąć świeżego powietrza. Kierujemy Leę ma lewo, w stronę rufy, zapalając kolejne światła. W końcu kobieta zauważy wielkie ptaki pożywiające się bliżej nieokreśloną rzeczą. Włączamy czerwony trójkącik i wchodzimy po schodach na wyższy poziom.

2P01

Podłoga jest krucha, więc musimy poprowadzić bohaterkę bezpieczną ścieżką. Włączamy reflektor znajdujący się naprzeciwko schodów i wodzimy światłem po czerwonej powierzchni, aż Lea dojdzie do sektora 2P02/2P05. Zadanie nie powinno sprawić większego problemu.

Oddział medyczny, 2 pokład

2P02, i 2P03

Otwieramy drzwi do kajuty dr. Melika (1P03), do której Lea posiada kartę magnetyczną. Karzemy bohaterce przeszukać całe pomieszczenie, włączając i wyłączając po kolei wszystkie światła. Lea zainstaluje nam nowy tryb w kamerze – tym razem będzie to termowizja. Naciskamy tym razem na trójkątny obiekt ulokowany na stole oraz światło nad stosem porozrzucanych papierów a znajdziemy klucz do skrzydła szpitalnego.

2P04

Wracamy na korytarz i tym razem odwiedzamy pomieszczenie 2P04. Włączamy jedyne tam światło i szukamy W.O. Lea nie jest w stanie rozpoznać roztworu, więc musimy przewertować pliki dr. Melika. Losujemy się na jego konto:

Alias: a.melik
Hasło: neuroleptic

Następnie przechodzimy na panel boczny w zakładkę Pliki, katalog wspólny i temat „Podgrzewanie składników W.O. Z lektury dowiadujemy się m.in., że „….Jeśli uzyska się stabilną temperaturę 35 stopni na 5 sekund, składnik ten wejdzie w fazę krystalizacji.”

A więc ustawiamy klimatyzację (czerwony trójkąt za plecami bohaterki) na 35 stopni i uruchamiamy tryb termowizji. Przyglądamy się fiolkom, po chwili zmieniamy temperaturę na 37,2 stopnia. Wtedy Lea powinna znaleźć właściwy składnik.

1P05

Włączamy czerwony trójkąt po prawej stronie i włączamy światło. Kobieta rozpoczyna mieszanie składników W.O., jednak przy próbie mieszania drugiego z nich występuje problem. Włączamy obiekt pomiędzy dwiema komorami i wyskakuje nam prośba o podanie kodu dostępu. Znajdziemy je w aktach dr. Melika na samym dole. Wygląda ono następująco: 245CX852.

Pojawia się panel sterowania. Wpierw naciskamy na przycisk „wysunięcia wysięgnika”. Uruchamiamy kamerę z widokiem na zawartość mieszalnika (naprzeciwko Lei) Następnie, z dokumentów doktora dowiadujemy się, że będzie nam potrzebnych pięć porcji substancji czerwonej i trzy substancji niebieskiej (zgodnie z obrazkami poniżej). Substancję pobieramy, ustawiając igłę dokładnie pod pojemnikami po obu stronach. Lewy pojemnik odpowiada za czerwoną substancję, natomiast prawy za niebieską. Igłę podnosimy pokrętłem w środku panelu. Kiedy już pobierzemy odpowiednią ilość porcji, pojawi się wiązka lasera podgrzewającego roztwór. Musimy podgrzać substancję do równo 42 stopni. Udajemy się teraz do komory inhalacyjnej.

Prowadzimy dziewczynę w stronę schodów. Lea przewróci beczkę, która blokuje zejście i ruszy w dół. Kierujemy ją do sektorów 1P01/1P11.

1P10

W pomieszczeniu znajdują się trzy trupy. Karzemy dziewczynie przeszukać je, włączając i wyłączając światła. Lea rozpozna jedne zwłoki - to Resa Leeglind, której córka nosiła dziwaczne imię Mathilda. Tak też brzmi hasło do akt kobiety.

Resa Leeglind
Alias: r.leeglind
Hasło: mathilda

1P11

Przy próbie otwarcia drzwi do Sali 1P11, okaże się, że potrzebujemy kodu dostępu. Znajdziemy je w aktach Leeglindy - 45FR36D.

Kobieta wreszcie dostanie się do komory inhalacyjnej. Posiadamy już wszystkie składniki do stworzenia wodorotlenku oksydryny. Klikamy na czerwony trójkąt i oglądamy kolejną wizję.

Po zakończeniu procesu inhalacji, otwieramy drzwi do pokoju 1P10, zgodnie z życzeniem Lei. Dziewczyna aktualizuje zadania. Musimy teraz zdobyć klucz do włazu ładowi, aby móc bezpiecznie opuścić tankowiec.

Po raz kolejny wychodzimy na zewnątrz (drzwiami, którymi tu weszliśmy), i tym razem odbijamy w prawą stronę.

1P07

Kierujemy się na pomost, jednak dalszą drogę blokują, niezbyt przyjaźnie nastawione psy. Musimy zająć czymś ich uwagę. Cofamy się bohaterką na rufę statku, w miejsce gdzie kiedyś zauważyła ptaki. W tej chwili, już ich nie ma, a na podłodze leży rozdziobane mięso, które można rzucić psom na pożarcie. Dochodzimy do końca pomostu, klikamy na strzałkę skierowaną w dół w prawym, górnym rogu mapy. Następnie włączamy światło po prawej, a Lea zejdzie po schodach na niższy poziom.

UD21

Niedaleko znajduje się właz do ładowni. Jest zamknięty, a klucz powinniśmy znaleźć w stanowisku ochrony na pierwszym pokładzie (pokój 1P04 lub 05). Wracamy do sektorów 1P01/1P11.

1P05

Kierujemy się do małego pomieszczenia. Wpisujemy kod dostępu do drzwi (jeśli wcześniej tego nie uczyniliśmy). Mianowicie: 1P05U83. Podchodzimy teraz do półeczki z kluczami, poczym wyświetla nam się konsola. Musimy wybrać klucz pasujący do włazu. Na jego grzbiecie widniał numer CTT06. Te pole wciskamy na tablicy. -

Przed wyjściem, spoglądamy jeszcze na stację po prawej oraz przeszukujemy ciało oparte o stół. Znajdujemy dane do akt nieszczęśnika.

Andy Leonard
Alias: a.leonard
Hasło: p38
Katalog chroniony: rigour

Musimy chwile poświęcić na przewertowanie akt strażnika. Wchodzimy w Pliki, katalog chroniony i temat „Zabezpieczone oficjalne kody”. Dostaniemy hasła do dużej części personelu.

John Palmer
Alias: j.palmer
Hasło: ud03

Mike Loyd
Alias: m.loyd
Hasło: 114113145195

Poul de Provence
Alias: p. provence
Hasło: ra
Katalog chroniony: bouillabaisse

Koniecznie logujemy się na konto Provence’a i wchodzimy w katalog chroniony. Jako hasła używamy ulubioną potrawę kucharza - „bouillabaisse”. Mamy niezbite dowody, że to właśnie on był szpiegiem i dostarczał poufne dane osobą trzecim.

Studiujemy wszystkie akta i kierujemy się, aby otworzyć właz.

Warsztat, ładownia

C16I

Znajdujemy się obecnie w sektorze C16I. Kierujemy dziewczynę od razu do sąsiedniego pomieszczenia (C16C), gdzie czeka nas mała niespodzianka.

C16C

Od nieznajomego mężczyzny dowiadujemy się, że spaliśmy 34 lata, a tajemniczy jegomość to głównodowodzący tankowca. Dziwak chce, abyśmy przynieśli mu jajo, które leży na kominie. W zamian dostaniemy jakiś przedmiot. W tym celu, musimy wrócić ponownie na górę, aż na najwyższy poziom pokładu (teren podświetlisz klikając w strzałkę w prawym górnym rogu mapy).Wracamy na rufę statku, wchodzimy po schodach na wyższy poziom

3P01/3P02

Włączamy światła znajdujące się przy kominie na środku. Lea zaczyna się wspinać po jaja, ale przeszkadzają jej, krążące wokół ptaki. Aby je odstraszyć, klikamy na czerwony trójkąt położony naprzeciwko nas, poza terenem mapy. Próbujemy jeszcze raz zabrać jaja i wracamy ze zdobyczą do pustelnika.

C16C

Oddajemy jaja mężczyźnie. Nawiązuje się dłuższa dyskusja, w której Loyd żąda odpowiedzi na temat zdrajcy w personelu. Wymienia kolejno nazwiska, a my musimy wskazać winowajcę. Jest nim oczywiście kucharz Poul de Provence. Kiedy naukowiec wymienia jego nazwisko, poruszamy kamerą na znak „tak”. W zamian dostajemy klucz, świetliki oraz dane do akt Loyda.

Mike Loyd
Alias: a. loyd
Hasło: 114113145195
Katalog chroniony: oxoldines

W katalogu chronionym doktora, w dokumencie „Kody dostępu do plików chronionych I. Dimitrinki” zachowaj w pamięci hasło „PIGPEN”. Przyda się na później, kiedy już zdobędziemy hasło do akt naukowca.

Zaloguj się teraz na konto pani Lee:

Kim-Lan Lee:
Alias: kl.lee
Hasło: yokobue

W zakładka Pracownicy powinna być podana informacja z kodem dostępu do śluzy oceanicznej, mianowicie CT054400, oraz dane do akt dwojga naukowców:

Linda Manchek
Alias: l.manchek
hasło: archi
Katalog chroniony: ocean

Oraz

Stephen Algun
Alias: s.algun
Hasło: s.algun
Katalog chroniony: s.algun

W aktach i katalogu chronionym odnajdziesz kod dostępu do sektora CT07. Przechodzimy teraz do części centrum bazy oznaczonej sektorem CT6B/CT8C. Lea znajduje się na Pokładzie zbiornikowym ładowni.

CT7B

Wpierw kierujemy swe kroki do pokoju CT7B, wciskając strzałkę w prawym górnym rogu mapy. Kiedy Lea wejdzie po schodach, ponownie klikamy na strzałkę w dół. Pomieszczenie jest wypełnione tropikalnymi roślinami. W pomieszczeniu CT7C kobieta prosi nas o włączenie światła. W kamerze najbliżej drzwi uruchamiamy tryb noktowizji. Szybko okazuje się, że bezpiecznik są przepalone (screen poniżej), a nowy możemy znaleźć w magazynie części zamiennych. Wracamy do sektora CT6B.

Podchodzimy do drzwi naprzeciwko, jednak są zamknięta. Bohaterka sugeruje, aby załogować się na konto Namrika. To też czynimy. Wchodzimy do dane pracownika i na samym dole znajdujemy kod do magazynu 55SW321, który od razu wpisujemy

Na koncie Namrika wchodzimy tym razem w pliki, następnie katalog osobisty i zakładka „Układ elektryczny ładowni”. Czytamy informację dotyczące instalacji elektrycznej i przyglądamy się czerwonemu bezpiecznikowi o numerze SMAXCT07C. Wiemy, czego szukać. Następnie włączamy światło ulokowane najbliżej zachodniej ściany. Na mapie klikamy na strzałkę skierowaną w górę i za pomocą schodów udajemy się na wyższy poziom. Zabieramy czerwony bezpiecznik (screen poniżej) i wracamy do batyskafów.

Lea włącza zasilanie i aktualizuje zadania. Kierujemy teraz bohaterkę na wschodnią część pomieszczenia i wchodzimy na podest z terminalem (klikając oczywiście strzałkę w górę na mapie). Dziewczyna używa klucza od Loyda, dzięki któremu pojawia się panel sterowania maszyną. Musimy działać ostrożnie, by nie zepsuć ostatniego działającego batyskafu.

Potrzebujemy wpierw otworzyć śluzę oceaniczną. W tym celu naciskamy na mapie na strzałkę w dół, i klikamy na trójkącik widniejący w środku owalnej śluzy. Kod znaleźliśmy wcześniej w karcie pracownika Kim-Lan Lee. Brzmi on CT054400. Właz otwiera się. Teraz przechodzimy na panel sterowania batyskafem.

Teraz postępujemy według kolejnych ruchów. Dla lepszej widoczności ruchów możemy włączyć kamerę znajdującą się naprzeciwko kobiety.

Silnik obrotu B przesuwamy maksymalnie w prawo.
Silnik obrotu A przesuwamy maksymalnie w prawo.
Silnik ruchu D lekko w prawo.
Silnik ruchu D maksymalnie w lewo.

Udało się zawiesić batyskaf na dźwigu, teraz należy umieścić go w śluzie:

Silnik obrotu B maksymalnie w lewo
Silnik ruchu A maksymalnie w lewo
Silnik obrotu C maksymalnie w prawo
Silnik ruchu D maksymalnie w prawo

Batyskaf znalazł się w odpowiednim miejscu. Teraz potrzebujemy znaleźć jakieś ciepłe ubranie dla bohaterki, aby mogła bezpiecznie przebyć podróż po zimnym oceanie. Kierujemy się do pomieszczenia CT7T.

CT7T

Potrzebujemy załogować się do akt profesora Igora Dimitrinki, jednak nie posiadamy hasła. Musimy, więc wejść na konto dr. F. Pierra. Wertujemy wszystkie pliki i pocztę mężczyzny, aż natrafimy na email pt. „Kod dla tępaków”. Znajdziemy tam kod dla wszystkich pracowników o randze 0, brzmi ono NOOB. Natomiast w mailu „Blaise de Vigenere” powinieneś znaleźć ciąg cyfr - QZNTATJPC, który musisz odszyfrować przy pomocy metody Blaise’a. Szachownice znajdziemy w plikach doktora, w zakładce „Katalog Osobisty”. Stosując powyżej opisaną metodę powinniśmy otrzymać hasło: PONLIPIEC.

Włączamy światło nad biurkiem, a Lea zacznie przeszukiwać półki. W końcu znajdzie klucz oraz ulepszenie do kamery, które od razu wgra do systemu (obrazek niżej). Nowa opcja pozwala nam na uzyskanie lepszego obrazu w kamerach. Włączamy jeszcze raz światło nad biurkiem, a bohaterka dostrzeże kalendarz Igora. Umieszcza go w zakładce Pliki, w katalogu wspólnym. Przypatrujemy się zagadce i zwracamy uwagę na odszyfrowane przed chwilą hasło PONLIPIEC – jest ono zlepkiem słów „poniedziałek” i „lipiec”. Odszukujemy na kalendarzu odpowiednie hasło. Jest nim MEDIOCRITAS. A więc mamy hasło do akt Dimitrinki. Kodem dostępu do plików chronionych jest znalezione wcześniej słowo PIGPEN. Logujemy się:

Igor Dimitrinko
Alias: i.dimitrinko
Hasło: mediocritas
Katalog chroniony: pigpen

Wertujemy dokładnie wszystkie dokumenty. W aktach pracownika znajdujemy:

Kod do zamków typu „Oko Tyriad”:
1//U45Z56
2//X31M89
3//LO2F38

Natomiast, w plikach w katalogu osobistym otwieramy „Kody do plików chronionych” gdzie znajdziemy:

Hasło Igora: BLAISE
Hasło do plików chronionych Melika: CESAR
Deszyfrowanie drugiej części pliku na temat „Amnezji Reminiscencyjnej”: HILL
Deszyfrowanie trzeciej części pliku na temat „Amnezji Reminiscencyjnej”: ALBERTI

Przechodzimy teraz do katalogu chronionego Dimitrinki i zakładce „Tajemnice Kim” oglądamy film video. W pewnym momencie kamera zrobi zbliżenie na kartę Kim-Lan Lee. Szybko notujemy hasła, które zapisała tam kobieta. Wyglądają one następująco: YOKOBUE oraz GAGAKU.

GAGAKU to kod dostępu do katalogu chronionego Kim. Zaglądamy jeszcze do pliku „Deszyfrowanie kodu L. Montfloura”. Widnieje tam kod do akt pracownika: X22AU5001.
Tak, więc:

Lyse Montflour
Alias: l.montflour
Hasło: X22AU5001

W plikach nie znajdziemy nic ciekawego, więc ruszamy naszą bohaterką w dalszą podróż.
Prowadzimy dziewczynę w dół pomieszczenia, aż do projektora. Lea włącza film, który możemy obejrzeć w plikach. Teraz skieruj się do szafki znajdującej się mniej więcej w środku pomieszczenia. Okazuje się, że należy do Lindy Manchek. Dziewczyna przeszukuje ją dokładnie. Znajdujemy kartę.

Wchodzimy teraz w akta Lindy Manchek, gdzie znajdziesz rozwiązanie zagadki PUEZAYTO.

Lea znajdzie w szafce Kim kombinezon i poprosi o zaprowadzenie jej do miejsca, gdzie mogłaby się przebrać. Kierujemy ją do ubikacji znajdującej się przy zachodniej ścianie. Następnie aktualizuje zadania.

Oddział Tyriadonotologii, ładownia

CT8T

Na drzwiach u dołu pomieszczenia używamy klucza, którego znaleźliśmy pod bojlerem. Naszym oczom ukazuje się magazyn trzymany w tajemnicy przed personelem. Pomieszczenie wypełnione jest dziwnymi roślinami i urządzeniami. Kierujemy Leą po całym pomieszczeniu. Na koniec wchodzimy do gabinetu Stevena Alguna. Z dysku twardego dowiadujemy się, że tutejsze badania do największe odkrycie naukowe w historii. Cała zawartość zostanie nam przekopiowana do zakładki pliki, gdzie oczywiście natychmiast zaglądamy. Pora na powrót do batyskafu.

Klikamy na trójkącik najbliżej urządzenia, a kobieta przeniesie nas do wnętrza batyskafu. Musimy nauczyć się nim sterować, ale wpierw potrzebujemy kodu dostępu, który powinien być w plikach Lindy Manchek. Już wiemy, że brzmi on PUEZAYTO. Wyświetla się panel. Lea sugeruje nam, aby przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności, zajrzeć do katalogu wspólnego Lindy i przeczytać „Podręcznik obsługi batyskafu”. To też czynimy.

   

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
   

Dodaj komentarz


Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
   

Oceny


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?